Zmeny v obsadení 21. kola, zo dňa 14.04.2019

Zmeny v obsadení 21. kola, zo dňa 14.04.2019