Zmeny v obsadení 21. kola, zo dňa 14.04.2018

Zmeny v obsadení 21. kola, zo dňa 14.04.2018