Zmeny v obsadení R a DZ 10. kola zo dňa 4.10. 2019 update

Zmeny v obsadení R a DZ 10. kola zo dňa 4.10. 2019 uptade