Zmeny v obsadení R a DZ, 10. kolo, zo dňa 05.10.2018

Zmeny v obsadení R a DZ, 10. kolo, zo dňa 05.10.2018