Zmeny v obsadení R a DZ 11. kola zo dňa 11.10 2019 update 3

Zmeny v obsadení R a DZ 11. kola zo dňa 13.10.2019 update 3