Zmeny v obsadení R a DZ 12. kola zo dňa 18.10. 2019 update

Zmeny v obsadení R a DZ 12. kola zo dňa 18.10. 2019 update