Zmeny v obsadení R a DZ 14. kola zo dňa 1.11. 2019

Zmeny v obsadení R a DZ 14. kola zo dňa 1.11. 2019