Zmeny v obsadení R a DZ, 14. kolo, zo dňa 02.11.2018

Zmeny v obsadení R a DZ, 14. kolo, zo dňa 02.11.2018