Zmeny v obsadení R a DZ 15. kola zo dňa 8.11. 2019 update

Zmeny v obsadení R a DZ 15. kola zo dňa 8.11. 2019 update