Zmeny v obsadení R a DZ, 15. kolo, zo dňa 09.11.2018

Zmeny v obsadení R a DZ, 15. kolo, zo dňa 09.11.2018