Zmeny v obsadení R a DZ 2. kola, zo dňa 12.08.2018

Zmeny v obsadení R a DZ 2. kola, zo dňa 12.08.2018