Zmeny v obsadení R a DZ, 6. kolo, zo dňa 07.09.2019

Zmeny v obsadení R a DZ, 6. kolo, zo dňa 07.09.2019